תוצאה
קטגוריה
20 / 9
45%
מגדר
39 / 14
36%
כללי
39 / 14
36%
swim 16/39
bike 11/39
run 15/39