תוצאה
קטגוריה
20 / 8
40%
מגדר
39 / 13
34%
כללי
39 / 13
34%
swim 12/39
bike 16/39
run 10/39