תוצאה
קטגוריה
19 / 5
27%
מגדר
39 / 12
31%
כללי
39 / 12
31%
swim 17/39
bike 13/39
run 8/39