תוצאה
קטגוריה
20 / 7
35%
מגדר
39 / 11
29%
כללי
39 / 11
29%
swim 5/39
bike 17/39
run 9/39