תוצאה
אישי
קטגוריה
12 / 9
75%
מגדר
34 / 25
74%
כללי
215 / 191
89%
RunnerScanner