תוצאה
אישי
קטגוריה
14 / 10
72%
מגדר
34 / 21
62%
כללי
215 / 174
81%
RunnerScanner