תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
6 / 5
84%
swim 3/6
bike 5/6
run 3/6
מקטע זמן
סיום שחיה 00:03:56.850
סיום אופניים 00:06:44.400
בקרת אופניים דרום 00:09:52.700
בקרת אופניים צפון 00:14:32.800
בקרת אופניים דרום 00:19:55.850
בקרת אופניים צפון 00:24:34.150
בקרת אופניים דרום 00:29:45.500
בקרת אופניים צפון 00:34:30.500
סיום אופניים 00:37:00.100
תחילת ריצה 00:39:01.100
סיום אופניים 00:39:01.100
בקרת ריצה רחוקה 00:44:04.300
בקרת ריצה קרובה 00:49:30.000
בקרת ריצה רחוקה 00:54:30.550
בקרת ריצה קרובה 00:59:13.100
סיום 00:59:49.650