תוצאה
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
28 / 2
8%
כללי
44 / 2
5%
מקטע זמן
בקרה 5 00:06:55.150
כרוז 00:20:47.900
סיום 00:20:53.207
סיום 00:20:56.833