תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
28 / 1
4%
כללי
44 / 1
3%
מקטע זמן
בקרה 5 00:07:11.903
בקרה 5 00:07:19.147
כרוז 00:20:24.343
סיום 00:20:30.460
סיום 00:20:31.837