תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
78 / 49
63%
מקטע זמן
בקרה 5 00:10:52.503
בקרה 10 00:23:53.790
בקרה 10 00:23:58.793
בקרה 5 00:40:22.510
כרוז 00:53:34.977
כרוז 00:53:35.223
סיום 00:53:41.570
סיום 00:53:42.940