תוצאה
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
16 / 6
38%
כללי
44 / 25
57%
מקטע זמן
בקרה 5 00:20:09.423
בקרה 5 00:20:11.917
בקרה 5 00:20:12.417
כרוז 00:32:51.613
כרוז 00:32:52.127
סיום 00:33:07.213
סיום 00:33:09.607