תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
16 / 5
32%
כללי
44 / 24
55%
מקטע זמן
בקרה 5 00:20:09.420
כרוז 00:32:51.863
כרוז 00:32:52.127
סיום 00:33:04.217
סיום 00:33:06.613
סיום 00:34:17.373
סיום 00:34:20.837