תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
28 / 19
68%
כללי
44 / 23
53%
מקטע זמן
בקרה 5 00:09:34.650
בקרה 5 00:09:42.647
כרוז 00:32:07.610
כרוז 00:32:08.117
סיום 00:32:15.217
סיום 00:32:18.337
סיום 00:32:19.593