תוצאה
קטגוריה
10 / 10
100%
מגדר
28 / 18
65%
כללי
44 / 22
50%
מקטע זמן
בקרה 5 00:10:43.370
בקרה 5 00:10:50.163
כרוז 00:30:52.610
סיום 00:31:01.467
סיום 00:31:03.900
סיום 00:53:23.840