תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
28 / 17
61%
כללי
44 / 21
48%
מקטע זמן
בקרה 5 00:10:39.233
בקרה 5 00:10:46.187
כרוז 00:30:52.113
סיום 00:31:00.980
סיום 00:31:02.843