תוצאה
קטגוריה
4 / 4
100%
מגדר
28 / 16
58%
כללי
44 / 20
46%
מקטע זמן
בקרה 5 00:09:54.397
כרוז 00:30:28.360
כרוז 00:30:28.617
סיום 00:30:38.463
סיום 00:30:39.837