תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
28 / 15
54%
כללי
44 / 19
44%
מקטע זמן
בקרה 5 00:09:57.397
בקרה 5 00:10:01.397
כרוז 00:30:25.107
סיום 00:30:33.467
סיום 00:30:35.337