תוצאה
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
16 / 4
25%
כללי
44 / 18
41%
מקטע זמן
בקרה 5 00:10:29.133
כרוז 00:29:53.357
כרוז 00:29:53.857
סיום 00:30:02.463
סיום 00:30:04.870