תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
28 / 14
50%
כללי
44 / 17
39%
מקטע זמן
בקרה 5 00:09:58.897
בקרה 5 00:10:01.893
כרוז 00:29:31.357
כרוז 00:29:31.857
סיום 00:29:40.213
סיום 00:29:42.900