תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
16 / 3
19%
כללי
44 / 16
37%
מקטע זמן
בקרה 5 00:10:21.893
בקרה 5 00:10:30.390
כרוז 00:28:53.107
סיום 00:29:00.467
סיום 00:29:02.870