תוצאה
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
16 / 2
13%
כללי
44 / 15
35%
מקטע זמן
בקרה 5 00:10:22.393
בקרה 5 00:10:31.140
כרוז 00:28:48.103
סיום 00:28:54.717
סיום 00:28:57.337
סיום 00:28:57.837