תוצאה
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
28 / 13
47%
כללי
44 / 14
32%
מקטע זמן
בקרה 5 00:09:53.913
בקרה 5 00:09:57.397
כרוז 00:28:34.353
סיום 00:28:40.463
סיום 00:28:41.837
כרוז 00:30:27.860
סיום 00:30:37.467
סיום 00:30:39.590