תוצאה
קטגוריה
10 / 9
90%
מגדר
28 / 12
43%
כללי
44 / 13
30%
מקטע זמן
בקרה 5 00:08:59.403
כרוז 00:27:09.350
כרוז 00:27:09.607
סיום 00:27:16.463
סיום 00:27:18.337