תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
16 / 1
7%
כללי
44 / 12
28%
מקטע זמן
בקרה 5 00:08:52.157
בקרה 5 00:08:59.913
כרוז 00:26:25.853
סיום 00:26:30.967
סיום 00:26:32.870