תוצאה
קטגוריה
4 / 1
25%
מגדר
28 / 11
40%
כללי
44 / 11
25%