תוצאה
קטגוריה
10 / 8
80%
מגדר
28 / 10
36%
כללי
44 / 10
23%
מקטע זמן
בקרה 5 00:08:00.143
כרוז 00:25:31.600
סיום 00:25:35.463
סיום 00:25:36.970