תוצאה
קטגוריה
10 / 7
70%
מגדר
28 / 9
33%
כללי
44 / 9
21%
מקטע זמן
בקרה 5 00:08:05.763
כרוז 00:23:53.103
סיום 00:23:56.710
סיום 00:23:57.340