תוצאה
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
28 / 8
29%
כללי
44 / 8
19%
מקטע זמן
בקרה 5 00:08:06.400
בקרה 5 00:08:10.140
כרוז 00:23:19.593
כרוז 00:23:19.970
סיום 00:23:25.710
סיום 00:23:26.837