תוצאה
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
28 / 7
25%
כללי
44 / 7
16%
מקטע זמן
בקרה 5 00:08:00.403
בקרה 5 00:08:07.140
כרוז 00:23:09.930
סיום 00:23:13.967
סיום 00:23:15.870