תוצאה
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
28 / 6
22%
כללי
44 / 6
14%
מקטע זמן
בקרה 5 00:07:30.647
בקרה 5 00:07:32.893
כרוז 00:22:06.600
סיום 00:22:10.710
סיום 00:22:11.833
סיום 00:33:21.717