תוצאה
קטגוריה
6 / 1
17%
מגדר
28 / 5
18%
כללי
44 / 5
12%
מקטע זמן
בקרה 5 00:07:31.397
בקרה 5 00:07:34.643
כרוז 00:21:38.593
סיום 00:21:45.957
סיום 00:21:48.363
סיום 00:21:48.870