תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
28 / 4
15%
כללי
44 / 4
10%
מקטע זמן
בקרה 5 00:06:55.903
כרוז 00:21:27.590
סיום 00:21:33.710
סיום 00:21:37.837
סיום 00:21:38.340