מקטע זמן
בקרה 5 00:07:13.647
כרוז 00:20:53.350
סיום 00:21:00.457
סיום 00:21:01.343