תוצאה
קטגוריה
63 / 10
16%
מגדר
124 / 24
20%
כללי
176 / 25
15%