תוצאה
קטגוריה
21 / 8
39%
מגדר
124 / 23
19%
כללי
176 / 24
14%