תוצאה
קטגוריה
21 / 7
34%
מגדר
124 / 22
18%
כללי
176 / 23
14%