תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
124 / 21
17%
כללי
176 / 22
13%