תוצאה
קטגוריה
28 / 6
22%
מגדר
124 / 20
17%
כללי
176 / 21
12%