תוצאה
קטגוריה
63 / 9
15%
מגדר
124 / 19
16%
כללי
176 / 20
12%