תוצאה
קטגוריה
28 / 5
18%
מגדר
124 / 18
15%
כללי
176 / 19
11%