תוצאה
קטגוריה
63 / 8
13%
מגדר
124 / 17
14%
כללי
176 / 18
11%