תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
124 / 16
13%
כללי
176 / 17
10%