תוצאה
קטגוריה
21 / 4
20%
מגדר
124 / 15
13%
כללי
176 / 16
10%