תוצאה
קטגוריה
63 / 7
12%
מגדר
124 / 14
12%
כללי
176 / 15
9%