תוצאה
קטגוריה
63 / 6
10%
מגדר
124 / 13
11%
כללי
176 / 14
8%