תוצאה
קטגוריה
28 / 4
15%
מגדר
124 / 12
10%
כללי
176 / 13
8%