תוצאה
קטגוריה
11 / 1
10%
מגדר
52 / 1
2%
כללי
176 / 11
7%