תוצאה
קטגוריה
63 / 5
8%
מגדר
124 / 10
9%
כללי
176 / 10
6%