תוצאה
קטגוריה
63 / 4
7%
מגדר
124 / 9
8%
כללי
176 / 9
6%