תוצאה
קטגוריה
28 / 3
11%
מגדר
124 / 5
5%
כללי
176 / 5
3%